امکانات طرح ساحل گیسوم

1) اجاره پلاژ:

اتاق 9 متری با زیر موکت و روشنایی به قیمت شبی  35 هزار تومان

 

 

2) اجاره ویلای :

ویلای یک خوابه مستقل و دوبلکس با تمام امکانات به قیمت شبی 120 هزار تومان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) قایق سواری و جت اسکی:

 

 

 

 

 

بالا